Priser
Advokatfirma Lehn AS

Priser


For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser:


 

                       kr. 1.300 - 2.100,-    eks.mva   

kr. 1.625 - 2.625,- inkl.mva


Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, og advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.


Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Timeprisene inkluderer alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering med mer. Eventuelle reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg.


Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.


Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette.


Rettshjelpdekning


Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter etter det er oppstått en tvist. De fleste innboforsikringer har rettshjelpdekning som dekker advokatutgifter med inntil mellom kr.80-100.000,- Egenandel er mellom kr.3.000 - 4.000,-, med tillegg av 20 % av det overskytende beløp.


Rettshjelpsforsikringen har begrensninger og vilkår som kan være noe ulike mellom de forskjellige forsikringsselskapene. Advokatfirma Lehn AS hjelper deg med å undersøke hva din rettshjelpsforsikring dekker.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Nettsiden om fri rettshjelp til Fylkesmannen i Buskerud finner du her.


Advokatfirma Lehn AS er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk. I dette ligger blant annet at vi ikke tar saker hvor salæret beregnes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand.

Det vises for øvrig til Advokatforeningens salærveiledning.


Ta kontakt for en gratis samtale om din sak!Advokatfirma Lehn AS
Advokatforeningen
Facebook
Google +
Linkedin

© Copyright 2017 Advokatfirma Lehn AS. Web & Design av

Consensus-webutvikling AS

Adr:    Nedre Storgt.8, 3015 Drammen

Tlf:      908 39 779

Faks:  32 26 40 11

Epost: post@lehn.no