Megling
Advokatfirma Lehn AS

Megling


  • Advokater som driver eiendomsmegling må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomheten.
  • Etter eiendomsmeglingsloven (emgll.) § 2-10 plikter advokater å være tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.
  • Advokater som driver eiendomsmegling plikter å sende inn årsoppgave til Finanstilsynet innen 1. mars hvert år. Alle oppdrag som faller innenfor definisjonen "eiendomsmegling" skal rapporteres til Finanstilsynet.
  • Ved deling av oppdrag mellom flere eiendomsmeglerforetak/meglere, skal andel av totaloppdraget registreres på hver av de deltagende meglere, slik at den samlede rapportering ikke overstiger den totale transaksjonen.


Klart du kan selge boligen din selv!


Hva gjør du?

- Henter verdivurdering

- Lager prospekt

- Holder visning

- Annonserer

- Holder budrunde


Hva gjør vi?

- Gir råd om salget

- Utarbeider kontrakt

- Foretar oppgjør via klientkonto

- Tinglyser skjøte, pantobligasjoner og urådighetserklæring

- Sletter panteheftelser

- Foretar en trygg eiendomshandel til en brøkdel av prisen til en eiendomsmegler, og oppdraget utføres til fastpris.Visning

Selge bolig selv


  • Skal du selge bolig og har funnet kjøper selv?
  • Vil du unngå eiendomsmeglers salær?
  • Trenger man advokat når man kan gjøre alt selv?
  • Vi kan bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt slik at både selger og kjøper er sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør. Vi tar ingen provisjon.
  • Advokat Lehn er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund.


Når man selger en bolig eller en fritidseiendom er det endel papirer som skal fylles ut. I prinsippet kan man gjøre alt dette selv uten advokat eller eiendomsmegler. Det er imidlertid mye å passe på, og de fleste som selger og kjøper eiendom i Norge, bruker advokat eller eiendomsmegler. Hvis kjøper skal oppta lån for å kjøpe boligen vil de fleste bankene kreve at advokat eller eiendomsmegler tar seg av oppgjøret.

Bakgrunnen for dette at banken ikke ønsker å overføre pengene til selger før kjøper har fått hjemmelen til eiendommen. På den andre siden bør du heller ikke gi nøklene til boligen eller overføre hjemmel til eiendommen, før du har fått kjøpesummen fra kjøper. Det er derfor en sikkerhet for både deg og kjøper når man bruker mellommann i denne prosessen. Advokat eller eiendomsmegler sikrer ytelse mot ytelseprinsippet bl. a. gjennom bruk av sin klientkonto.  Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen.  Kostnadene forbundet med dette er ofte vesentlig lavere hos en advokat enn hos en eiendomsmegler. Hos oss får du en fastpris på all dokumentasjon som du trenger og vi tar ingen provisjon.


Det er viktig å huske på at du må finne en advokat eller megler til oppgjøret før du begynner markedsføringen av boligen. Det er nemlig megleren eller advokaten som bestiller eierskifteforsikringen, og det skal skje før kjøper er funnet. Om det ikke blir noe av salget, betaler du heller ikke forsikringen, så bestillingen er risikofri i så måte.

Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har gått ut og poengtert at det er trygt å selge boligen selv, så lenge man bruker megler eller advokat til oppgjøret.
Norges Eiendomsmegler Forbund
Megling
Selge bolig selv
Advokatfirma Lehn AS
Advokatforeningen
Facebook
Google +
Linkedin

© Copyright 2017 Advokatfirma Lehn AS. Web & Design av

Consensus-webutvikling AS

Adr:    Nedre Storgt.8, 3015 Drammen

Tlf:      908 39 779

Faks:  32 26 40 11

Epost: post@lehn.no